Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

Find us on Facebook

CBS ALUMNI

Najznačajnije aktivnosti Centra za bezbednosne studije na planu edukacije, tokom više godina unazad, usmerene su na sprovođenje specijalističkih obuka iz oblasti etike za javne službenike i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Specijalističke obuke koje je CBS organizovao, uspešno je okončao značajan broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane Republike Srbije, javnih službenika, advokata, nosilaca pravosudnih funkcija, zaposlenih u javnim preduzećima, predstavnika medija i nevladinog sektora. CBS sa posebnom pažnjom prati uspehe onih diplomaca koji su aktivno uključeni u oblikovanje javne politike i aktivnosti usmerene na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Među njima su:

Dragan Đoković, politički savetnik za borbu protiv korupcije u Kabinetu prvog potpresednika Vlade Republike Srbije >>>

Đorđe Vučinić, predsednik Upravnog odbora Securitas Services >>>

Janko Lazarević, sudija, zamenik v.f. predsednika suda, Vrhovni kasacioni sud - kontakt osoba zadužena za izveštavanje i koordinaciju aktivnosti za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana >>>

Milovan Milovanović, direktor Uprave za sprečevanje pranja novca, Ministarstvo finansija

Predrag Mićić, Vojnoobaveštajna agencija, Ministarstvo odbrane - član Radne grupe za izradu nacrta plana integriteta >>>

Stevan Dojčinović, novinar i urednik Centra za istraživačko novinarstvo (CINS), dobitnik nagrade za novinarstvo „Jug Grizelj“ za niz tekstova o organizovanom kriminalu i korupciju u Srbiji i regionu >>>

Tatjana Nikolić, Sektor za finansije Ministarstva odbrane - članica Radne grupe za izradu nacrta plana integriteta >>>

Vesna Aleksić, glavni poreski inspektor Poreske policije Srbije >>>

Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i životne sredine u Vladi Republike Srbije >>>

Željko Brkić, glavni policijski inspektor, Kabinet ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova - kontakt osoba zadužena za izveštavanje i koordinaciju aktivnosti za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana >>>