Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

Učesnici na konferenciji

ORGANIZOVANI KRIMINAL I BEZBEDNOST U SRBIJI
24. septembar 2002. godine

Beograd

1.    Aleksandar Šćekić Načelnik odeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta - SUP Beograd
2.    Anatolij Radaćinskij Prvi sekretar Ambasade Ruske Federacije u SRJ
3.    Biljana Kecojević Finansijski inspektor, Republička uprava javnih prihoda, RUJP
4.    Bojana Paunović Sudija, Prvi opštinski sud u Beogradu
5.    Branislav Tepačević Odeljenje za suzbijanje krvnih delikata - SUP Beograd
6.    Brankica Adamović European Privatization & Investment Corporation (EPIC)
7.    Dario Malnar Prvi sekretar Ambasade Republike Hrvatske u SRJ
8.    Darko Senić Odeljenje za suzbijanje prevara i falsifikata - SUP Beograd
9.    Dr Bojan Dimitrijević Institut za noviju istoriju Srbije
10.  Dragan Šutanovac Pomoćnik saveznog ministra unutrašnjih poslova
11.  Dušan Lisulov Zamenik načelnika odeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta - SUP Beograd
12.  Dušan Mihajlović Ministar unutrašnjih poslova Srbije i potpredsednik Vlade Srbije
13.  Đokica Drašković Odeljenje za suzbijanje prostitucije, kocke, skitnje i drugih prekršaja - SUP Beograd
14.  Đorđe Vučinić zamenik generalnog direktora, Progard Securitas
15.  Ema Vučičević Advokat
16.  General Blagoje Grahovac Savetnik predsednika Crne Gore za bezbednost
17.  Gordana Ilić Institut G17
18.  Gordana Zrilić Savezno Veće za prekršaje
19.  Igor Petronijević Odeljenje za suzbijanje privrednog kriminaliteta u društvenim delatnostima - SUP Beograd
20.  Igor Todorović Odeljenje za suzbijanje imovinskih delikata - SUP Pančevo - OKP
21.  Ivan Đorđević Šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije
22.  Ljiljana Hellman Pravnik, Odeljenje za vladavinu zakona i ljudska prava - OEBS
23.  Mark Davison Šef misije OEBS-a u SRJ
24.  Michael Wathen Rukovodilac projekta za organizovani kriminal - OEBS
25.  Milena Mihajlović Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
26.  Milica Milosavljević Predsednik Okružnog suda u Požarevcu
27.  Miroslav Simić Zamenik Okružnog javnog tužioca, Beograd
28.  Nadežda Tošić Skupština Beograda, Sekretarijat za inspekcijske poslove
29.  Nataša Kalezić Viši savetnik - Ministarstvo pravde SRJ
30.  Nebojša Pantelić Načelnik - OUP Stari grad
31.  Nemanja Nenadić Transparency International Serbia
32.  Nenad Andrejić Odeljenje za suzbijanje privrednog kriminaliteta - MUP Republike Srbije UKP
33.  Neško Andrić Odeljenje za suzbijanje privrednog kriminaliteta - SUP Zrenjanin
34.  Nikola Trifunović Šef odseka za suzbijanje imovinskih dekikata - MUP Republike Srbije UKP
35.  Prof. dr Predrag Simić Savetnik predsednika SRJ, Predsedništvo SRJ
36.  Predrag Vujičić Načelnik klase - Policijska akademija
37.  Prof. dr Dobrivoje Radovanović Direktor - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
38.  Prof. dr Dragan Simeunović Redovan profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
39.  Prof. dr Radoslav Stojanović Redovan profesor na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
40.  Puk. Mile Novaković Pomoćnik načelnika UKP - MUP Republike Srbije UKP
41.  Rade Todorović Zamenik načelnika Odeljenja za suzbijanje narkomanije - SUP Beograd
42.  Raško Vujović Odeljenje za suzbijanje krvnih delikata - SUP Beograd
43.  Saša Atanasov Asistent na kr ivičnoj katedri na Pravnom fakultetu u Prištini, Odeljenje u Mitrovici
44.  Slavica Jokanović Rukovodilac poslova operativne analitike - UBPOK MUP-a Republike Srbije
45.  Srđan Novković Odeljenje za istraživanje ratnih zločina - UBPOK MUP-a Republike Srbije
46.  Srđan Spasić Odeljenje posebnih akcija - UBPOK MUP-a Republike Srbije
47.  Srđan Svirčev Rukovodilac programa - Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)
48.  Stelios Beys-Kamnarokos Viši politički savetnik - OEBS
49.  Stevan Nikčević Pomoćnik saveznog ministra unutrašnjih poslova
50.  Vesna Šćepanović Odeljenje za suzbijanje imovinskih delikata - SUP Pančevo - OKP
51.  Vladimir Nikočev Odeljenje za borbu protiv opšteg organizovanog kriminaliteta - UBPOK MUP-a Republike Srbije
52.  Zlatko Kesić Načelnik Odeljenja za suzbijanje narkomanije - SUP Beograd
53.  Zoran Savić Odeljenje za suzbijanje privrednog kriminaliteta u proizvodnji - SUP Beograd