Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

Organizovani kriminal kao element nestabilnosti jugoistočne Evrope

ORGANIZOVANI KRIMINAL U NAJIZRAŽENIJIM POJAVNIM OBLICIMA U SRBIJI

prof. dr Aleksandar Fatić

Početak društveno-političke tranzicije u Srbiji je doneo i pojavu organizovanog kriminala kao nove društvene strukture. Organizovani kriminal se pojavio kao nova društvena struktura u jednom dominantnom smislu, pre svega kroz funkcionalnu konkurenciju sa državom u vršenju funkcija društvene kontrole, što može, na prvi pogled, izgledati kao paradoks. Naime, najznačajnija oblast u kojoj je država počela da zaostaje u ispunjavanju svoje funkcije bila je upravo kontrola devijantnog ponašanja, što je delimično bilo rezultat promene društvenih normi i standarda zdravog i socijalno prihvatljivog ponašanja. U takvoj situaciji, postepeno je došlo do erozije kako policije, tako i tužilaštva i sudstva, i istovremenog jačanja funkcije kriminalnih sindikata koji su počeli da preuzimaju neke para-kontrolne društvene funkcije. Tako je takozvani "reket" postao opšteprisutna društvena pojava u Srbiji, iz jednostavnog razloga što nije bilo moguće naplaćivanje dugova i osiguravanje elementarne bezbednosti privatnih preduzeća zvaničnim zakonskim sredstvima, usled blokade rada sudova i neefikasnosti u primeni sudskih odluka od strane izvršnih organa, od nivoa lokalne vlasti do nacionalne vlasti.

U ovom tekstu je reč o osnovnim fenomenima organizovane kriminalne aktivnosti u Srbiji i o funkcionalnim uslovljenostima te aktivnosti određenim strukturnim i operativnim slabostima u organizaciji i svakodnevnom radu različitih državnih službi.