Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

Organizovani kriminal u jugoistočnoj Evropi

TRADICIONALNI I ORGANIZOVANI KRIMINAL - PRAVCI RAZVOJA KRIZE UNUTRASNJE BEZBEDNOSTI

prof. dr Aleksandar Fatic

Kada je rec o organizovanom kriminalu na podrucju Balkana, vrlo cesto se govori o pogresnim fenomenima, naime o fenomenima kriminalne aktivnosti koji ne spadaju u sam pojam organizovanog kriminala. Primera radi, cesto je rec o tome da navodno svaka kriminalna aktivnost, vrsenje nekog krivicnog dela, koje se sprovodi na proceduralno organizovan nacin, spada u organizovani kriminal. Nasuprot tome, pojam organizovanog kriminala u kriminologiji se odnosi na ona krivicna dela koja se cine u ime interesa kriminalne organizacije, bilo da se ona cine na proceduralno organizovan, ili na neorganizovan nacin. Postojanje kriminalne organizacije je dakle kljucni diskriminativni faktor za utvrdivanje da li neko delo spada u domen organizovanog kriminala ili ne.

Ulicni kriminal, koji se u klasicnoj kriminoloskoj literaturi shvata kao antipod organizovanog kriminala, takode moze biti proceduralno organizovan, ali on ipak nije organizovani kriminal, jer ne postoji organizacija ciji interesi motivisu vrsenje tih krivicnih dela.

Shvatanje samog pojma organizovanog kriminala na odgovarajuci nacin je preduslov za uspesnu borbu protiv njega, jer se ta borba, prema iskustvima zemalja koje su u njoj postigle znacajne rezultate, ne sastoji prevashodno u borbi protiv njegovih manifestacija, vec pre svega u borbi protiv kriminalne organizacije same. Ta borba ima posebne metodoloske osobenosti, i odlikuje se sa nekoliko osnovnih pocetnih koraka.

U ovom tekstu je rec o potrebi za osnivanjem specijalnih policijskih snaga koje ce se baviti otkrivanjem organizovanih kriminalnih entiteta i borbom protiv njih, kao i o razlozima zbog kojih tradicionalne forme policijske organizacije nisu dovoljno efikasne za ove svrhe.