Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
„SOCIJALNE DIMENZIJE MEKE NEBEZBEDNOSTI”
22–23. oktobar 2010.
Hotel Life Design
Beograd, Srbija
UČESNICI KONFERENCIJE

                             Aleksandra Bulatović                 Centar za bezbednosne studije

                             Aleksandar Fatić                          Centar za bezbednosne studije

                             Aleksandar Vujičić                       Ministarstvo finansija Republike Srbije
                             
                             Ana Tomaševska                         Univerzitet u Vroclavu

                             Biljana Sinanović                          Vrhovni kasacioni sud u Beogradu

                             Bojana Perović                              Centar za bezbednosne studije

                             Božidar Banović                            Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

                             Danica Todorović                          Ministarstvo finansija Republike Srbije

                             Danijela Milić                                  Centar za bezbednosne studije

                             Danijela Stojimenov                    Centar za bezbednosne studije

                             Dragan Simeunović                      Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

                             Dragana Batić                                Fakultet bezbednosti u Skoplju

                             Đorđe Andžić                                 Centar za bezbednosne studije

                             Iskra Akimovska Maletić            Fakultet bezbednosti u Skoplju

                             Jasmina Kiurski                              Apelacioni sud u Beogradu
 
                             Karolina Bieniek                             Univerzitet u Vroclavu

                             Katerina Gačevska                        Univerzitet Grada Birmingema

                             Klaus Bahman                                 Univerzitet u Vroclavu

                             Marina Mališ Sazdovska               Fakultet bezbednosti u Skoplju

                             Marija Hrković                                Centar za bezbednosne studije

                             Marjan Nikolovski                           Fakultet bezbednosti u Skoplju

                             Marko Osmajlić                               Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

                             Mehmet Jilmazata                         Univerzitet u Istambulu

                             Milan Milošević                                Univerzitet „Privredna akademija”, Novi Sad

                             Milica Nikolić                                     Centar za bezbednosne studije

                             Milorad Petković                             Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

                             Mina Zirojević                                  Centar za bezbednosne studije

                             Miodrag Labović                              Fakultet bezbednosti u Skoplju

                             Olivera Burgess                               Centar za bezbednosne studije

                             Srđan Korać                                      Centar za bezbednosne studije

                             Svetlana Nikoloska                         Fakultet bezbednosti u Skoplju

                             Svetlana Baščarević                      Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida)

                             Vesna Nikolić                                    Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

                             Vladimir Dobraš                               Centar za bezbednosne studije
    
                             Zvonimir Ivanović                          Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

                             Željko Brkić                                      Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije