Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

Find us on Facebook

REVIJA ZA BEZBEDNOST - 2008

Broj 12, decembar 2008.

ORGANIZOVANI KRIMINAL — NAJOPASNIJI OBLIK UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI DRŽAVE
Milan Mijalkovski

SPECIFIČNOST PRIBAVLJANJA ELEKTRONSKIH DOKAZA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH DELA VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
Saša Radulović

MAPIRANJE KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ PRAKSI
Nenad Milić

POLITIČKA KORUPCIJA
Aleksandar Fatić

PROBLEM DEFINISANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE
Anja Popović-Petrović

DIHOTOMIJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I TERORIZMA IZ UGLA NACIONALNE BEZBEDNOSTI
Saša Mijalković

Revija_za_bezbednost_12_2008.pdf

 

Broj 11, novembar 2008.

UPOTREBA NOVIH INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH MEDIJA U SVRHE TERORIZMA
Mina Zirojević

OPERATIVNO I SUDSKO PRISLUŠKIVANJE U SRBIJI
Milan Milošević

KONTROVERZE I DILEME U VEZI SA ULOGOM POVERENIKA U SISTEMU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
Dejan Milenković

KONCENTRACIJA I JAVNOST VLASNIŠTVA NAD MEDIJIMA
Rade Veljanovski

UPRAVLJANJE RIZICIMA I INTERNA REVIZIJA U BUDŽETSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
Aleksandar Majstorović

SUZBIJANJE DEČIJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU: EU STANDARDI
Srđan Korać

Revija_za_bezbednost_11_2008.pdf

 

Broj 10, oktobar 2008.

RAZVOJ MODELA KRIMINALISTIČKO-ANALITIČKE DELATNOSTI U POLICIJI
Dragan Manojlović

ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA —OSVRT NA PREDLOŽENA ZAKONSKA REŠENJA
Goran P. Ilić

OSNOVNA FENOMENOLOŠKA OBELEŽJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
Milan Škulić

PREDUGO ČEKANJE NA ZAKON O KLASIFIKACIJI INFORMACIJA
Rodoljub Šabić

POLITIKA SUZBIJANJA ILEGALNE TRGOVINE ORUŽJEM NA BALKANU: PRIMER BUGARSKE
Srđan Petkanić

JEDNOSTRANOST, JEDNOSMERNOST I SENZACIONALIZAM
Dušan Vojnović

Revija_za_bezbednost_10_2008.pdf

 

Broj 9, septembar 2008.

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJEVIMA NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE ILI NEOSNOVANE OSUDE
Aleksandar Resanović

PROBLEMI DOMAĆEG PRAVOSUĐA U BORBI PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
Lidija Komlen-Nikolić

ISTINE I ZABLUDE O EFEKTIMA OBAVEŠTAJNOG RADA
Aleksandar Fatić

BORBA PROTIV TERORIZMA I ČLANSTVO SRBIJE U PARTNERSTVU ZA MIR
Dejan Gajić

TERORISTIČKA PRETNJA I KONCEPT POLICIJE U ZAJEDNICI
Želimir Kešetović

TRANSKRIPCIJA IMENA I BORBA PROTIV KRIMINALA
Miroslav Starovlah

Revija_za_bezbednost_09_2008.pdf

 

Broj 8, avgust 2008.

TRGOVINA LJUDSKIM ORGANIMA
Iva Lukić

PRETNJE VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA I DOMAĆA ZAKONODAVNA REGULATIVA
Saša Radulović

SANKCIONISANJE KRŠENJA PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA — PROBLEMI I MOGUĆA REŠENJA
Nemanja Nenadić

PARLAMENTARNA KONTROLA BEZBEDNOSNOG SEKTORA
Mijodrag Radojević

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE KRIMINALNOG TRŽIŠTA
Goran Bošković

POSLEDICE PRANJA NOVCA
Ivana Racić

Revija_za_bezbednost_08_2008.pdf

 

Broj 7, juli 2008.

ZNAČAJ ZAŠTITE SVEDOKA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I DRUGIH NAJTEŽIH OBLIKA KRIMINALITETA
Branko Nikolić

O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA
Aleksandar Trešnjev

KONTROLISANE ISPORUKE
Aleksandar Vujičić

POSEBNI DRŽAVNI ORGANI I TELA U SISTEMU KLASIFIKACIJE INFORMACIJA
Dejan Milenković

ODNOS LOKALNOG I GLOBALNOG TRŽIŠTA PROSTITUCIJE
Danijela Spasić

ŽENE KAO NOVI FAKTOR BEZBEDNOSTI U VOJSCI
Jovanka Šaranović

Revija_za_bezbednost_07_2008.pdf

 

Broj 6, juni 2008.

DRŽAVNA REVIZIJA U SISTEMU ODBRANE
Aleksandar Majstorović

KONTROLA BUDŽETA U FUNKCIJI CIVILNE KONTROLE VOJSKE
Rade Žugić

KA ZAKONSKOM UREĐENJU PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U SRBIJI
Jelena Unijat

RAZLIČITI ORGANIZACIONI MODELI FINANSIJSKO-OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI
Danica Todorović

EFIKASNA BORBA PROTIV KRIMINALA I LJUDSKA PRAVA
Robert Sepi

NEKI PROBLEMI U FUNKCIONISANJU TUŽILAŠTAVA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Aleksandar Milosavljević

Revija_za_bezbednost_06_2008.pdf

 

Broj 5, maj 2008.

ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIMINALOM
Goran P. Ilić

KONTROLA I NADZOR PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI
Predrag Petrović

VREDNOVANJE RADA SUDIJA
Dragana Boljević

PRANJE NOVCA: NEKA OTVORENA PITANJA
Milovan Milovanović

TIPOLOGIJA, STRUKTURA I POJAM OBAVEŠTAJNIH ISTRAŽIVANJA
Dragan Manojlović

TERORIZAM I KOMUNIKACIJA
Nataša Radovanović

Revija_za_bezbednost_05_2008.pdf

 

Broj 4, april 2008.

BEZBEDNOST I PRIVATNOST
Miodrag A. Jovanović

POVODOM PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA
Rodoljub Šabić

REGULISANJE OBJEDINJAVANJA I JAVNOSTI MEDIJSKOG VLASNIŠTVA U SRBIJI
Rade Veljanovski

MEĐUNARODNOPRAVNI OKVIR ZAŠTITE I POMOĆI ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA
Bojana Vukolić

INTERNET KAO ORUĐE TERORISTA
Želimir Kešetović

PROBLEMI SA ZATVORSKOM POLITIKOM LIBERALNOG DRUŠTVA
Aleksandar Fatić

Revija_za_bezbednost_04_2008.pdf

 

Broj 3, mart 2008.

KRIJUMČARENJE MIGRANATA I REFORMA NACIONALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI
Saša Mijalković

STRUKTURNE VEZE IZMEĐU TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Dobrivoje Ćosić

FINANSIRANJE TERORIZMA: PRIMER SAUDIJSKE ARABIJE
Ivana Racić

TRGOVINA LJUDIMA: KRIVIČNOPRAVNI I KRIVIČNOPROCESNI ASPEKT
Zorana Lazarov

ULOGA PORESKE POLICIJE U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA U SRBIJI
Vesna Aleksić

MEĐUNARODNI STANDARDI TRGOVINE ORUŽJEM
Srđan Petkanić

Revija_za_bezbednost_03_2008.pdf

 

Broj 2, februar 2008.

PRANJE NOVCA: TEORIJSKO I EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE
Dragan Manojlović

ULOGA LOKALNE POLICIJE U PRAĆENJU ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
Slaviša Vuković

ODNOS VOJSKE I POLICIJE U SUPROTSTAVLJANJU ORGANIZOVANOM KRIMINALU: PRIMER SAD
Dejan Gajić

REFORMA POLICIJE U SRBIJI
Nebojša Pantelić

UTICAJ ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA NA OTKRIVANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE
Đorđe Padejski

NOVI PROPISI O ODBRANI I BEZBEDNOSTI
Mijodrag Radojević

Revija_za_bezbednost_02_2008.pdf

 

Broj 1, januar 2008.

ANTIKORUPCIJSKE MERE NA LOKALNOM NIVOU — PRIMERI DOBRE PRAKSE
Tatijana Pavlović-Križanić

POSEBNE DOKAZNE RADNJE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU
Milan Škulić

KONTROLA IMOVINE JAVNIH FUNKCIONERA I SLUŽBENIKA
Nemanja Nenadić

BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA — PRESEK STANJA U SRBIJI
Dejan Milenković

EFEKTI PRODORA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U LEGALNE EKONOMSKE TOKOVE
Goran Bošković

MEĐUNARODNA SARADNJA U SUPROTSTAVLJANJU ORGANIZOVANOM KRIMINALU
Zoran Đurđević

Revija_za_bezbednost_01_2008.pdf