Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

Find us on Facebook

REVIJA ZA BEZBEDNOST - 2009

Broj 12, decembar 2009.

ODNOS NASILJA I LEGITIMNIH POTREBA KAO IZAZOV BEZBEDNOSTI 
Aleksandar Fatić

PROBLEMI UPRAVLJANJA SPOLJNIM GRANICAMA U PRAKSI EVROPSKE UNIJE 
Marko Savković

KRIJUMČARENJE KULTURNIH DOBARA KAO OBLIK PREKOGRANIČNOG KRIMINALA 
Danijela Lakić

MERE CILJANE POTRAGE 
Milan Milošević

RAZLIČITI OBLICI ISLAMA I TERORIZAM 
Mina Zirojević

MEDIJI I UNAPREÐENJE BEZBEDNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI 
Vladimir Barović

NOVI RUSKI KONCEPT EVROPSKE BEZBEDNOSTI I ULOGA SRBIJE 
Adel Abusara

Revija_za_bezbednost_12_2009.pdf

 

Broj 11, novembar 2009.

MEĐUNARODNOPOLITIČKI ASPEKT TERORIZMA
Mina Zirojević

U SUSRET ZAKONU O TAJNOSTI PODATAKA
Rodoljub Šabić

MUŠKARCI KAO ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA
Danijela Milić

ISTRAŽIVANJE RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI: ČEKAJUĆI NA DRŽAVNU REVIZORSKU INSTITUCIJU
Đorđe Padejski

FORENZIČKA LINGVISTIKA U BEZBEDNOSNOJ TEORIJI I PRAKSI U SRBIJI
Dragan Manojlović

BEZBEDNOSNA FUNKCIJA PRAVEDNOSTI
Aleksandar Fatić

Revija_za_bezbednost_11_2009.pdf

 

Broj 10, oktobar 2009.

ILEGALNA TRGOVINA OPASNIM OTPADOM: BEZBEDNOSNA PRETNJA ZA GRAĐANE SRBIJE?
Srđan Korać

MANIPULACIJE I PREVARE NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
Bojan S. Đorđević

ANTIKORUPCIJSKI ZNAČAJ IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA I ZAKONA O SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Nemanja Nenadić

MOGUĆI PRAVAC SUŽAVANJA POLJA DELOVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
Slavica Dinić

DRŽAVNI TERORIZAM
Mina Zirojević

KRIMINALNA INDUSTRIJA SINTETIČKIH DROGA: TREND U SRBIJI
Zoran Golubović

Revija_za_bezbednost_10_2009.pdf

 

Broj 9, septembar 2009.

DA LI JE TERORIZAM NEKONVENCIONALNA PRETNJA BEZBEDNOSTI?
Mina Zirojević

POSEBNA OVLAŠĆENJA POLICIJE U PRETKRIVIČNOM POSTUPKU: SPORNA PITANJA
Milan Milošević

SPECIJALNE JEDINICE SRBIJE PRED IZAZOVOM TERORIZMA
Marko Milošević

KOCKANJE U FUNKCIJI DELOVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Stevan Dojčinović

FUNKCIONALNO PITANJE LUSTRACIJE
Aleksandar Fatić

NORMATIVNI OKVIR EVROPSKE UNIJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA
Božidar Banović

Revija_za_bezbednost_09_2009.pdf

 

Broj 8, avgust 2009.

REFORMA JAVNE UPRAVE U SRBIJI: PITANJE INTEGRITETA
Srđan Korać

KRATAK OSVRT NA NACRT ZAKONA O VOJNO BEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNO OBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI
Predrag Petrović

OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE U SAD NAKON 11. SEPTEMBRA: OD TRŽIŠNIH DO BEZBEDNOSNIH AKTERA
Milan Gnjidić

PERCEPCIJA I RAZUMEVANJE TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI
Ivana Radović

KORUPCIJA U NAUCI KROZ AKTUELNI ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI
Aleksandar Fatić

ULOGA PORESKE POLICIJE U SPROVOĐENJU ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNIH DELA
Vesna Aleksić

Revija_za_bezbednost_08_2009.pdf

 

Broj 7, juli 2009.

BOLJE KORIŠĆENJE TALENATA U USLOVIMA KRIZE: VEĆA EKONOMSKA BEZBEDNOST SRBIJE
Vladimir Grečić

BEZBEDNOSNE POSLEDICE EKONOMSKE KRIZE
Aleksandar Fatić

PROBLEMI U IDENTIFIKOVANJU INDIKATORA POSTOJANJA I DELOVANJA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE U SRBIJI
Dragana Prokić

KORUPCIJA U POLICIJI
Zoran Golubović

UTICAJ RAZLIČITIH MODELA RASVETLJAVANJA KRIVIČNIH DELA NA ODLUKE TUŽILAŠTVA I SUDA U SRBIJI
Dragan Manojlović

ZLOČIN I TRAGANJE ZA ISTINOM
Nataša Radovanović 

Revija_za_bezbednost_07_2009.pdf

 

Broj 6, juni 2009.

KAZNENA POLITIKA KAO FORMA STRUKTURNOG NASILJA
Aleksandar Fatić

PODZEMNO BANKARSTVO
Ivan Konatar

VREDNOVANJE RADA JAVNOG TUŽIOCA I ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA
Jasmina Kiurski

ZAŠTITA NAROČITO OSETLJIVIH PODATAKA O LIČNOSTI - NEKA OTVORENA PITANJA
Rodoljub Šabić

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI BEZ PRISTANKA
Goran D. Matić

STRATEŠKI PRAVCI NACRTA STRATEGIJE SPROVOĐENJA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
Dejan Milenković

Revija_za_bezbednost_06_2009.pdf

 

Broj 5, maj 2009.

NEKONVENCIONALNA BEZBEDNOST
Mina Zirojević

MEĐUNARODNI MEHANIZMI U BORBI PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA I DOMAĆE PRAVO
Saša Radulović

INVESTIRANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA KAO METODA PRANJA NOVCA
Bojana Vukolić

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Milovan Milovanović

POLITIČKA I INSTITUCIONALNA LEGITIMIZACIJA KRIMINALA
Aleksandar Fatić

UPRAVLJANJE OBAVEŠTAJNIM OPERACIJAMA
Dragan Manojlović

Revija_za_bezbednost_05_2009.pdf

 

Broj 4, april 2009.

BEZBEDNOSNI IDENTITET
Aleksandar Fatić

PRIKRIVENI ISLEDNIK: STRANI UZORI, PRAVNI OKVIR I PRAKTIČNI PROBLEMI
Milan Milošević

PITANJE UREĐENJA PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U SRBIJI
Slobodan Anđelković

DELOVANJE NARKOMAFIJE
Saša Mijalković

ILEGALNA TRGOVINA BILJNIM I ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA KAO OBLIK ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Želimir Kešetović

TABLOIDI U SRBIJI
Miša Đurković

Revija_za_bezbednost_04_2009.pdf

 

Broj 3, mart 2009.

INSTITUCIONALNI ODGOVORI NA TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL U VELIKOJ BRITANIJI
Mladen Kesar

FORMULISANJE STRATEGIJE BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA U SVETLU EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE
Aleksandar Fatić

VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL: AKTERI I ŽRTVE
Ranko Jerković

ULOGA I ZNAČAJ TEHNOLOGIJE U RAZVOJU SISTEMA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA
Bojan S. Đorđević

PRISTUP INFORMACIJAMA KAO BRANA KORUPCIJI — ANALIZA INFORMATORA O RADU U SRBIJI
Nemanja Nenadić

TRGOVINA DECOM: VRBOVANJE PUTEM INTERNETA
Danijela Milić

Revija_za_bezbednost_03_2009.pdf

 

Broj 2, februar 2009.

AKTUELNI EKONOMSKI I POLITIČKI ASPEKTI SUZBIJANJA KORUPCIJE I PRANJA NOVCA
Dobrica Vesić

U SUSRET REFORMI ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA U SRBIJI
Goran D. Matić

ANTIKORUPCIJSKA AGENCIJA U KONTEKSTU SISTEMSKE KORUPCIJE
Aleksandar Fatić

„FREJMING” BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Dušan Vojnović

POSEBAN PROGRAM EVROPSKE UNIJE ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV KRIMINALA ZA PERIOD 2007-2013.
Mina Zirojević

BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA — EVROPSKA UNIJA I ZAPADNI BALKAN
Saša Đorđević

Revija_za_bezbednost_02_2009.pdf

 

Broj 1, januar 2009.

PRISLUŠKIVANJEM DO BEZBEDNOSTI
Aleksandar Fatić

ZAŠTITA UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU: OD ODREĐENOG SVEDOKA DO ZAŠTIĆENOG LICA
Milan Milošević

KONTROVERZE U JAVNOSTI U VEZI SA PRANJEM NOVCA
Milovan Milovanović

BEZBEDNOSNO-ANALITIČKO DELO
Dragan Manojlović

OBRAĆANJE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI„POLITIKA SUPROTSTAVLJANJA ORGANIZOVANOM KRIMINALU”
Bjorn Mosberg

JAČANJE VLADAVINE PRAVA U SRBIJI KROZ BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE
Gordana Pualić 

Revija_za_bezbednost_01_2009.pdf