Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

Find us on Facebook

REVIJA ZA BEZBEDNOST - 2007

Broj 6, decembar 2007.

KRIMINALIZACIJA POTKULTURA U SRBIJI
Miša Đurković

KRIMINALISTIČKO-OBAVEŠTAJNA ANALIZA
Dragan Manojlović

ZAKON, ORUŽJE, MOĆ — ZAŠTO POLICAJCI VRŠE KRIVIČNA DELA?
Danijela Spasić

ANTIKORUPCIJSKI TIMOVI
Dragana Prokić

SPECIJALIZOVANA SUDSKA INSTITUCIJA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL — OČEKIVANJA I REZULTATI
Bojana Vukolić

GANGOVI
Aleksandar Fatić

Revija_za_bezbednost_06_2007.pdf

 

Broj 5, novembar 2007.

AKTUELNI TRENUTAK U KREIRANJU SISTEMA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Milovan Milovanović

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE — ULOGA CARINSKE SLUŽBE U BORBI PROTIV KRIVOTVORENJA
Sanja Frušić

SISTEMSKA REŠENJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U POSTUPKU KONVERZIJE POKRETNE VOJNE IMOVINE
Goran Marjanović

KRIVIČNOPRAVNI OKVIR ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Robert Sepi

PREPREKE SARADNJI DRŽAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U SRBIJI
Želimir Kešetović

O KRIZI NACIONALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
Saša Mijalković 

Revija_za_bezbednost_05_2007.pdf

 

Broj 4, oktobar 2007.

PRIVATNE BEZBEDNOSNE KOMPANIJE
Aleksandar Fatić

OBLIKOVANJE POLITIKE SUZBIJANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U EVROPSKOJ UNIJI — ZNAČAJ DOKUMENTA OCTA
Aleksandra Bulatović

MAFIJA, DNA I DIA
Slobodan Janković

PRIMENA KAZNE KONFISKACIJE IMOVINE U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
Dragan Jovašević

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA — ISKUSTVA IZ TROGODIŠNJE PRAKSE
Rodoljub Šabić

DRUŠTVENI PREOBRAŽAJ: ODGOVORNOSTI I DUŽNOSTI
Srđan Korać

Revija_za_bezbednost_04_2007.pdf

 

Broj 3, septembar 2007.

ANTIKORUPCIJSKA AGENCIJA
Predrag Petrović

MODALITETI OBAVEŠTAJNOG RADA
Aleksandar Fatić

„SABLJA” NIJE PRESEKLA LANCE PROSTITUCIJE
Danijela Spasić

DVA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU — IZMEĐU DILEMA I KRITIKA
Miodrag Radojević

OSLOBAĐANJE DRŽAVE
Verica Barać

SUKOB INTERESA KOD SLUŽBENIKA JAVNIH USTANOVA
Nemanja Nenadić

Revija_za_bezbednost_03_2007.pdf

 

Broj 2, avgust 2007.

RAZLIKA IZMEĐU REDOVNIH I SPECIJALIZOVANIH POLICIJSKIH, TUŽILAČKIH I SUDSKIH INSTITUCIJA
Marko Savić

TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL U JUGOISTOČNOJ EVROPI SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE
Darko Trifunović

TERORISTIČKE AKTIVNOSTI ORGANIZOVANIH KRIMINALNIH GRUPA
Zoran Dragišić

DONOŠENJE ZAKONA O TAJNIM PODACIMA KAO PREDUSLOV REFORME SEKTORA BEZBEDNOSTI
Dejan Milenković

PRIKRIVENI ISLEDNIK U SUPROTSTAVLJANJU ORGANIZOVANOM KRIMINALITETU
Zvonimir Ivanović

MEDIJI I SUĐENJE VEKA — POČETAK BEZ KRAJA
Dušan Vojnović 

Revija_za_bezbednost_02_2007.pdf

 

Broj 1, juli 2007.

PARALELE IZMEĐU DOMAĆEG (NACIONALNOG) I MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA U RAZVOJU SHVATANJA LEGALITETA
Nataša Radovanović

UTISCI SA SVEDOČENJA NA SUĐENJU UBICAMA PREMIJERA ZORANA ĐINĐIĆA
Mile Novaković

ULOGA I ZNAČAJ SEKTORA UNUTRAŠNJE KONTROLE POLICIJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE
Nebojša Pantelić

(RE)IZBOR SUDIJA
Miodrag Radojević

IZVEŠTAJI NEZAVISNIH TELA
Nemanja Nenadić

LOKALNO LICE KORUPCIJE
Dragan Dobrašinović

Revija_za_bezbednost_01_2007.pdf