Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

RADIONICA: LOGIČKA ANALIZA
(Logical Framework Approach — LFA)

Beograd
17–18. mart 2007.

Organizovano uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida)


Centar za bezbednosne studije organizovao je uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) dvodnevnu radionicu za primenu logičke analize (LFA) u borbi protiv korupcije. Obuka za primenu logičke analize integralni je deo tromesečnog programa napredne specijalističke obuke u antikorupcijskoj metodologiji koju će Centar realizovati do kraja juna ove godine.

Radionicu je vodila Karin Delin, švedska ekspertkinja za LFA metodologiju, u saradnji sa saradnicima Centra. U radionici su učestvovali najuspešniji diplomci iz deset generacija koje su završile osnovni specijalistički kurs savremene antikorupcijske metodologije koju je Centar organizovao tokom prethodnih godina. Polaznici LFA radionice su iz ključnih institucija angažovanih na polju suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija, pravosuđa i iz medija.

Cilj organizovanja obuke za primenu logičke analize bio je osposobljavanje učesnika da kreiraju logičke matrice koje će koristiti u svakodnevnom radu, kao i izrada sektorskih matrica koje identifikuju aktivnosti, rezultate aktivnosti, potrebne uslove i indikatore za praćenje i suzbijanje korupcije u sektorima javnih finansija, unutrašnjih poslova, odbrane, u pravosuđu i u medijima.


:: Program radionice

:: Prezentacija projekta SAVA

:: Prezentacija: Kontekst  antikorupcijske politike

:: Logička analiza - (Logical Framework Approach — LFA)
 

Hotel Majestic, kongresna sala
Beograd
17–18. mart 2007.


GALERIJA FOTOGRAFIJA SA RADIONICE ZA LOGIČKU ANALIZU
(Logical Framework Approach — LFA)